You are here

O dotacje ERBN mogą się ubiegać naukowcy z całego świata, pod warunkiem, że będą prowadzili badania w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym
Należy mieć na uwadze, że nawigacja witryny jest w języku angielskim i tylko niektóre podstawowe strony są przetłumaczone.

Dotacje ERBN coraz częściej uważa się na arenie międzynarodowej za formę nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe.

Projekty badawcze finansowane przez ERBN mogą trwać nie dłużej niż pięć lat i mogą obejmować badania pionierskie w dowolnej dziedzinie nauki, w tym w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych oraz badania interdyscyplinarne. Dotacje mogą pomóc zarówno wschodzącym liderom badań naukowych (granty ERBN dla początkujących naukowców oraz granty dla naukowców u progu samodzielności badawczej), jak i uznanym naukowcom o ugruntowanej pozycji (granty ERBN dla doświadczonych naukowców).

Naukowiec przeprowadzający się do Europy (do państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego) może wystąpić o dofinansowanie, które w przypadku grantu dla początkujących naukowców może wynosić maksymalnie 2 mln EUR (przy czym grant ten dla naukowców, którzy już prowadzą działalność w Europie, wynosi 1,5 mln EUR), 2,75 mln EUR w przypadku grantu dla naukowców u progu działalności badawczej (zamiast 2 mln EUR) oraz 3,5 mln EUR w przypadku grantu dla doświadczonych naukowców (zamiast 2,5 mln EUR).

Wnioski można składać po opublikowaniu przez ERBN zaproszenia do składania wniosków. Następnie ERBN podpisuje umowę z instytucjami, w których wybrani wnioskodawcy będą realizowali swoje projekty („instytucje przyjmujące”), znajdującymi się w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.

Wyboru wniosków dokonują zespoły ekspertów ds. wzajemnej oceny cieszące się dużym uznaniem na arenie międzynarodowej.

Procedury składania wniosków, udzielania dotacji i sprawozdawczości są bardzo proste i przyjazne dla użytkownika. Ponadto istnieje możliwość zmiany instytucji przyjmującej w Europie w trakcie realizacji projektu, jeżeli takie rozwiązanie jest korzystne, ponieważ dotacje ERBN można przenosić: pieniądze idą za naukowcem i nie są przypisane do początkowej instytucji przyjmującej.

Czas, który trzeba poświęcić projektowi

Naukowcy ubiegający się o finansowanie przez ERBN muszą być bardzo zaangażowani w projekt i muszą nad nim spędzać dużo czasu. Podczas prowadzenia badań naukowych finansowanych przez ERBN nie jest jednak konieczne spędzanie 100% czasu w Europie .

W przypadku grantów dla początkujących naukowców i naukowców u progu samodzielności badawczej główny badacz powinien poświęcić projektowi finansowanemu przez ERBN co najmniej 50% swojego całego czasu pracy, przy czym co najmniej 50% swojego całego czasu pracy musi spędzić w instytucji przyjmującej w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.

W przypadku grantów dla doświadczonych naukowców główny badacz powinien poświęcić projektowi finansowanemu przez ERBN co najmniej 30% swojego czasu pracy, przy czym co najmniej 50% swojego całego czasu pracy musi spędzić w instytucji przyjmującej w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.

Uczestnictwo członków zespołu i publikacja ogłoszeń o naborze

Dotacje ERBN wspierają projekty realizowane przez indywidualnych badaczy („głównego badacza”) oraz ich zespoły. Skład zespołów badawczych jest nienormowany, w związku z czym mogą to być osoby dowolnej narodowości, Europejczycy lub osoby spoza Europy, zależnie od charakteru projektu.

Główny badacz może publikować ogłoszenia o naborze na członków zespołu realizującego projekt ERBN w portalu Euraxess-Jobs.

Rekomendacje

Niektóre rekomendacje beneficjentów dotacji ERBN spoza Europy przedstawiono w naszej broszurze: Dotacje ERBN dla najlepszych naukowców z całego świata